Ford Trimotor

Typ Objektu: 

Historické období: 

Původ: