Type 3 Ka-Chi

Typ Objektu: 

Historické období: 

Původ: