Type 95 Ha-Go

Typ Objektu: 

Historické období: 

Původ: