Volkswagen type 82 Kübelwagen

Type de l'Objet: 

Période historique: 

Origine: